ANLAŞMALI KURUMLAR

"S.G.K (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU) İLE TÜM BRANŞLARDA ANLAŞMAMIZ VARDIR"

ÖZEL SAĞLIK SİGORTALARI

 •  ACE EUROPEAN SİGORTA
 • ACIBADEM SAĞLIK VE HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
 • ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ A.Ş.
 • ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş.
 • DOĞA SİGORTA
 • DUBAİ SİGORTA
 • ERGO SİGORTA
 • EUREKO SİGORTA
 • FORTİS BANK A.Ş. MENSUPLARI EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • GENERALİ SİGORTA A.Ş.
 • GROUPAMA SİGORTA A.Ş
 • GÜNEŞ SİGORTA
 • HALK SİGORTA A.Ş.
 • HDI SİGORTA A.Ş.
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • RAY SİGORTA A.Ş.
 • SOMBO JAPAN SİGORTA A.Ş.
 • TURKLAND SİGORTA A.Ş.
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • TÜRKİYE HALK BANKASI VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
 • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI A.Ş.
 • ZİRAAT SİGORTA A.Ş.
 • ZÜRİCH SİGORTA A.Ş.


DİĞER KURUMLAR

 • ÖZEL ÇAĞLAR EĞİTİM KURUM
 • DERYA ÖNCÜ EĞİT.
 • AK UMUT KOLEJ
 • YILDIZ HOLDİNG
 • HUZUR GİYİM
 • BÜYÜK ÇAMLICA FİDANLIĞI
 • EG SİNERJİ
 • KANAL A
 • ÜLKER ÇALIŞANLARI
 • UCZ – ŞOK
 • UNIMAR GLOBE LINK
 • AK UMUT KOLEJ
 • ÖZEL ÇAĞLAR EĞİTİM KURUM
 • DERYA ÖNCÜ EĞİT.
 • ÖZEL ASİL OKULLARI
 • YILDIZLARIN EĞİTİMİ
 • ATLI KARINCA
 • AYDİL EĞİT.
 • ÖZEL ASİL OKULLARI
 • YILDIZLARIN EĞİTİMİ
 • ATLI KARINCA
 • AYDİL EĞİT.


TAMAMLAYICI ÖZEL SİGORTALAR

 • AXA SİGORTA A.Ş.
 • DOĞA TAMAMLAYICI
 • ETHİCA TAMAMLAYICI
 • GÜNEŞ TAMAMLAYICI
 • UNİCO TAMAMLAYICI
 • MAPFRE GENEL SİGORTA A.Ş.
 • TÜRK NİPPON SİGORTA
 • VAKIF EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş.
 • RAY TAMAMLAYICI
 • ERGO TAMAMLAYICI


RESMİ KURUMLAR

 • İSTANBUL TİCARET ODASI
 • MARMARA İLAHİYAT FAK.
 • FSM VAKIF ÜNİV GÜZEL SAN. FAK.
 • ÜSKÜDAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
 • TBMM GENEL SEKRETERLİĞİ
 • SGK
 • MARMARA İLAHİYAT FAK.
 • FSM VAKIF ÜNİV GÜZEL SAN. FAK.
 • ÜSKÜDAR MİLLİ EĞİTİM
 • DANIŞTAY BAŞKANLIĞI