Notice: Undefined index: logo in /home/u9775352/mediviatipmerkezi.com.tr/header.php on line 146

Notice: Undefined index: logo_yol in /home/u9775352/mediviatipmerkezi.com.tr/header.php on line 147
Nur TUHAN BERKSAN

Kişisel Bilgiler

Doğum Yeri: Çorum
Yabancı Dil: İngilizce
E-mail: nurturhanberksan@mediviahospital.com.tr
Telefon: 0 850 222 03 73

EĞİTİM

1984 - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
1996 - Doçentlik, SB Ankara Rehabilitasyon Merkezi 
2008 - Profesörlük, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Ana Bİlim Dalı

UZMANLIK ALANLARI

 • Eklem Ağrıları
 • Kronik Ağrı
 • Postür Bozuklukları
 • Geriatrik Rehabilitasyon
 • Nörolojik Rehabilitasyon (spinal Kord Lezyonu, İnme, Ms, Polinöropatiler, Parkinson Hastalığı…)
 • Yumuşak Doku Lezyonları,
 • Kümülatif Travma Bozuklukları
 • Ergonomi

İŞ DENEYİMLERİ

 • Norfolk Norwich Hospital, Romatoloji Ünitesi- İngiltere
 • West Norwich Hospital, Protez Ünitesi - İngiltere 
 • Sağlık Bakanlığı Ankara Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi - Başsasistanlık 
 • Ankara Başkent Üniversitesi Yapracık Geriatrik Rehabilitasyon Merkezi - Başhekimlik
 • Ankara Başkent Üniversitesi - Öğretim Üyeliği
 • İstanbul Bayındır  Hastanesi 
 • Kadıköy Florance Nightingale Tıp Merkezi 
 • NB Kadıköy Hastanesi 

DİĞER BİLGİLER

I. ULUSLARARASI SSCI, AHCI, SCI-exp dergilerde  yer alan yayınlar

 

01- Makaleler

 

1-Yavuz N, Tezyürek M, Akyüz M. A comparison of two functional tests in quadriplegia: the quadriplegia index of function and the functional independence measure. Spinal Cord 1998; 36: 832-837

 

2-Yavuz N, Karataş M, Kılınç Ş. Correlates for end-stage renal disease patients. Scand J Caring Sci 2000; 14: 179-183

 

3-Karataş M, Dilek A, Erkan H, Yavuz N, Sözay S, Akman N. Functional outcome in stroke  patients with atrial fibrillation. Arch Phys Med Rehabil 2000; 81: 1025-1029

                                                                                                   

4-Bayramoğlu M, Akman N, Kılınç Ş, Çetin N, Yavuz N, Özker R. Isokinetic measurement of trunk muscle strenght in women with chronic low-back pain. Am J  Phys Med Rehabil 2001; 80(9): 650-655

 

5-Bayramoğlu M, Karataş M, Leblebici B, Çetin N, Sözay S, Turhan N. Hemorrhagic transformation in stroke patients. Am J Phys Med Rehabil 2002; 82(1): 48-52

 

6-Turhan N, Kemiksizoğlu A, Karataş M,Özker R. Assessment of hemiplegic gait using the Wisconsin Gait Scale. Scand J Caring Sci 2004;18:103-108

 

7- Kaya AZ, Turhan N, Akyüz M. The effectiveness of a hydrogel dressing compared with standard management of pressure ulcers. J of Wound Care 2005 ;14(1): 42-44

 

8-Turhan N,Saraçgil N,Öztop P,Bayramoğlu M. Serum albumin and comorbidity relative to geriatric stroke rehabilitation outcome and possible links with stroke etiology. Int J Rehab Research 2006; 29(1):81-85

 

9-Turhan N, Atalay A, Kılıç Atabek H. Impact of stroke etiology, lesion location and ageing on post-stroke urinary incontinence as a predictor of functional recovery. Int J Rehab Research 2006;29(4):335-338

 

10-Leblebici B, Turhan N, Adam M, Akman N. Clinical and epidemiologic evaluation of pressure ulcers in patients at a university hospital. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2007 Jul-Aug;34(4):407-11.

 

11-Atalay A, Turhan N. Treatment of immobilization hypercalciuria using weekly

alendronate in two quadriplegic patients. Int Urol Nephrol. 2008;40(2):259-61.

PubMed PMID: 17934791.

 

12-Turhan N, Akat C, Akyüz M, Cakcı A. Ergonomic Risk Factors for Cumulative Trauma Disorders in VDU Operators. Int J Occup Saf Ergon. 2008;14(4):417-422.

 

13-Atalay A, Turhan N. Determinants of length of stay in stroke patients: a geriatric rehabilitation unit experience. Int J Rehabil Res.. 2009 Mar;32(1):48-52

 

14- Leblebici B,Turhan N,Adam M,Çetin N, Bağış S. Fibromyalgia Syndrome In Geriatric Population. Türk J Rheumatol 2009;24(1):6-9

 

15-Turhan N, Atalay A, Muderrisoglu H. Predictors of functional outcome in

first-ever ischemic stroke: A special interest to ischemic subtypes, comorbidity

and age. NeuroRehabilitation. 2009;24(4):321-6.

 

16-Title: Cetin N, Yalbuzdag SA, Cabioglu MT, et al.Factors Affecting the Quality of Life in Patients with Fibromyalgia. Turk J Rheomatol 2009; 24 (2): 77-81

 

17 -Atalay A, Turhan N, Atalay B. Deconditioning in chronic low back pain: might

there be a relationship between fitness and magnetic resonance imaging findings?

Rheumatol Int. 2012 Jan;32(1):21-5.

 

 

18- Ozkan AK, Yemisci OU, Saracgil Cosar SN, Oztop P, Turhan N. Can high-sensitivity C-reactive protein and ferritin predict functional outcome

in acute ischemic stroke? A prospective study.Top Stroke Rehabil. 2013 Nov-Dec;20(6):528-36.

 

 

02 -Olgu sunumu, mektup, derleme

 

1-Turhan N, Başaran Ö, Haberal M. Delayed spinal cord injury after high voltage electrical injury: Case report. J Burn Care Res  .2006;27(6):910-913

 

2-Atalay A, Karataş M, Turhan N, Öztürk TS, Emiroğlu R, Haberal M.Bilateral drop foot after orthotopic liver transplant. Transplantation Proceedings 2006; 38(5):1471-1473

 

3-Turhan N, Atalay A, Kılıç Atabek H. Significance of Post-Stroke urinary ıncontinence as a negative  predictor of  functional recovery on the basis of ageing. J Am Ger Soc 2006;54(6):1022-1023

 

4- Akyüz M, Turhan N. Post-injection sciatic neuropathy in adults.Clin Neurophysiol 2006;

117(7):1633-1635

 

5- Atalay A, Turhan N, Aki OE. A challenging case of syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone in an elderly patient secondary to quetiapine.South Med J. 2007 Aug;100(8):832-3.

 

6- Atalay A, Turhan N. Predictors of mobility in medically unstable elderly patients with hip fractures: a preliminary study in a geriatric ward.J Am Geriatr Soc. 2007 Jul;55(7):1140-1.

 

7-Mete G, Atalay A, Yemişçi OU, Karataş M, Turhan N.Unrecognized peripheral nerve lesions in a traumatic brain injury patient.Turk Neurosurg. 2007;17(1):45-7.

 

8-Turhan N. Ageing-related movement disorders: antiaging approach. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi.2008;28(6 Suppl):134-6

 

9-Turhan N, Yağcı İ, Okumuş M. Introduction to geriatric rehabilitation Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2009;55( 2 Suppl):80-4

     

 

 

II. ULUSAL Hakemli Dergiler

 

01- Makale

 

1-Yavuz N, Yücetürk A, Çakçı A, Altıoklar K.Hemiplejide ağrılı omuzun artrografik değerlendirmesi .Romatol Tıb Rehab 1991;2(2):97-104

 

2-Çelik C, Yavuz N, Çakçı A. Kafa travmalı hastaların rehabilitasyonunun DisabiliyRatingScale (DRS) ile değerlendirilmesi. Romatol Tıb Rehab  1993;4(2):109-112

 

3-Elden H, Yavuz N, Çakçı A. Kateterize spinal kord lezyonlu hastalarda asemptomatik bakteriüri ve üriner sistem enfeksiyonlarının sıklığı: aralıklı kateterizasyon ve daimi kateterizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması. Ank Has Tıp Der 1993; 28(2): 71-75

 

4-Çelik C, Yavuz N, Dursun E, Kılıç N, Çakçı A. Kafa travmalı hastalarda kognitif bozukluklarının değerlendirilmesi ve kognitif fonksiyonların özürlülük düzeyine olan etkisi. Romatizma 1994; 9(2): 124-129

 

5-Erginay T, Yavuz N. Serebrovasküler olaylarda depresyon. Fizik Ted Rehabil Der 1995; 19(4): 182-185

 

6-Elden H, Yavuz N, Ceceli E. Spinal kord yaralanmalı hastalarda üriner sistem enfeksiyonu. C. Ü. Tıp Fak Dergisi 1994; 16(3): 253-260

 

7-Yavuz N, Erdoğdu P, Çelik C, Okçu M. Osteoporoz ve osteoartrit antagonist hastalıklar mı?. Ank Has Tıp Der 1994; 29(1-2-3): 55-58

 

8-Yavuz N, Karagöz A, Göllü K, Okçu M. İnkomplet servikal kord yaralanmalı iki olguda geç cerrahi stabilizasyonun sonuçları. Ank Has Tıp Der 1994; 29(1-2-3): 131-132

 

9-Yavuz N, Çakmakçı E, Akyüz M, Okçu M. Hemiplejik elin duyusal, motor ve fonksiyonel yönden değerlendirilmesi. Romatizma 1995; 10(3): 158-161

 

10-Yavuz N, Tezyürek M, Çelik C, Okçu M. Çocukluk çağı spinal kord yaralanmaları: retrospektif bir çalişma. J Rheum Med Rehab 1995; 6(3): 149-152

 

11-Dursun E, Yavuz N, Çakçı A. Ürodinamik olarak değerlendirilmiş medulla spinalis yaralanmalı hastalarda nörojenik mesane fonksiyon bozukluğu ve sakral refleks ark arasındaki ilişki. J RheumMed Rehab 1995; 6(2): 100-103

 

12-Bağış S, Karagöz A, Aybay C, Yavuz N, Okçu M. Genç erişkinlerde serebrovasküler hastlık. J Rheum Med Rehab 1995; 6(2): 96-99

 

13-Aybay C, Yavuz N, Okçu Z, Çakçı A. Serebrovasküler olay geçiren hastaların motor performanslarının ölçülmesi ve fonksiyonel kapasitelerinin değerlendirilmesi. Romatizma 1995; 10(1): 21-25

 

14-Çelik C, Yavuz N, Karagöz A, Okçu M. Çocukluk çağı kafa travmaları; retrospektif bir çalışma. Yeni Tıp Dergisi 1996; 13(1); 23-25

 

15-Özturan B, Yavuz N, Özturan İ, Okçu M. Hemiplejik ağrılı omuz: supraskapular sinir blokajı ile periartiküler omuz enjeksiyonunun karşılaştırmalı çalışması. Romatol Tıb Rehab 1996; 7(2): 104-108

 

16-Yavuz N, Dursun E, Çakçı A. Hemiplejik omuz kaslarında anormal EMG bulguları ve atrofi: subluksasyonun rolü nedir?. Romatizma 1996; 11(3): 173-178

 

17-Özturan B, Yavuz N, Akyüz M, Okçu M. Supraskapular sinir blokajı veya periartiküler omuz enjeksiyonu: hangisi ağrılı omzun tedavisinde daha etkilidir?. Romatizma 1996; 11(3): 179-183

 

18-Çelik C, Yavuz N, Çakçı A, Okçu M. Ciddi kafa travmalı hastaların rehabilitasyon dönemindeki fonksiyonel düzeyleri. Fizik Tedavi Rehab Der 1996; 20(3): 127-130

 

19-Yavuz N, Tezyürek M, Okçu Z. Komplet ve inkomplet tetraplejik olgularda nörolojik ve fonksiyonel iyileşme. Fizik Tedavi Rehab Der 1996; 20(4): 163-168

 

20-Akyüz M, Uysal F, Yavuz N, Okçu M. Meralji parestetikada elektrofizyolojik tanı. Romatizma 1997; 12(1): 41-45

 

21-Tezyürek M, Yavuz N, Okçu M. Kuadriplejik hastaların fonksiyonel değerlendirilmesi: kuadripleji fonksiyonel indeksi (QIF) ile fonksiyonel bağımsızlık  ölçümünün (FIM) karşılaştırılması. J Rheum Med Rehab 1997; 8(1): 50-54

 

22-Tezyürek M, Yavuz N, Okçu M. Kuadriplejik hastalarda fonksiyonel ve motor gelişmeyi etkileyen faktörler: prospektif bir çalişma . Ege Fiz Tıp Reh Der 1997; 3(7): 1-6

 

23-Karataş M, Yavuz N, Akman N, Kılınç Ş, Sözay S, Leblebici B, Dağdelen M, Özker R. Yaşlanma ve eşlik eden hastalıkların hemipleji rehabilitasyonu sonuçlarına etkisi: 104 hastada yapılan retrospektif bir çalışma. Geriatri 1998; 1(1); 24-28

 

24-Karataş M, Dağdelen M, Yavuz N, Sözay S, Leblebici B, Akman N. İnmeli hastalarda vizüospatial hemineglect sıklığı ve rehabilitasyon sonuçlarına etkisi. Romatol Tıb Rehab 2000; 11(1): 48-53

 

25-Bayramoğlu M, Karataş M, Turhan N, Sözay S, Çetin N, Akbingöl M, Akman N. Üst ekstremite spastisitesinde anti-spastisite splintleri. Romatol Tıb Rehab 2002; 13(1): 16-19

 

 

02-Derleme

 

 

1-Yavuz N, Çakçı A, Altıoklar K. Hemiplejide ağrılı omuz. BEGV 1989; 1(10-11): 17-20

 

2-Çelik C, Yavuz N, Okçu M. Kafa travmaları. Ank Has Tıp Der 1994; 29(1-2-3): 115-121

 

3-Yavuz N. Romatizmal ağrı. Galenos 2002; 6(67): 21-24

 

 

03-Olgu Sunumu

 

4-Yavuz N, Çelik C, Çakçı A. Bir olgu nedeniyle Marfan sendromu ve amyotrofik lateral skleroz. J Rheum Med Rehab 1992; 3(2): 137-139

 

5-Yavuz N, Aybay C, Çakçı A. Nöro behçet sendromu. Ankara Numune Hastanesi Tıp.  Dergisi 1993; 33(1): 39-41

 

6-Yavuz N, Karagöz A, Göllü K, Okçu M. İnkomplet servikal kord yaralanmalı iki olguda geç cerrahi stabilizasyonun sonuçları. Ank Has Tıp Der 1994; 29(1-2-3): 131-132

 

7-Yavuz N, Tezcan B, Aybay C, Okçu M. Klipel- feil sendromlu bir olguda “torasik outlet” sendromu, ürogenital ve gastrointestinal sistem anormalileri. J Rheum Med 5-Rehab 1994; 5(3): 200-202

 

8-Bükülmez H, Yavuz N, Yürükler S, Şaylı B S, Okçu M. Konjentinal miyopati ve marfanoid görünümlü bir olgu sunusu.  J Rheum Med Rehab 1995; 6(1): 55-57

 

9-Yavuz N, Çelik C, Okçu M. Hemiplejik dizde refleks simpatik distrofi:Bir olgu sunusu.Romatizma 1995;10(1):47-49

 

10-Aybay C, Bağış S, Karagöz A, Yavuz N, Okçu M. Bir mukopolisakkarikaz olgusu. Klinik Seriler Tıp Dergisi 1996; 6(2): 93-98

 

11-Turhan N, Dilek A, Karataş M. Spinal epidural hematomlu bir olgu. Romatizma 2002; 17(1): 44-47

 

III.Kitap yazarlığı

 

01. Bölüm çevirileri

 

1-Turhan N. Ortezler.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon El Kitabı. Çeviri editörleri: Beyazova M, Gökçe Kutsal Y.Güneş Kitabevi, 2003:385-408

 

2-Turhan N, Karataş M. Klinik çalışmada kalite güvencesi. Osteoporozda klinik deneyimler. Çeviri editörü: Arasıl T. Güneş Kitabevi, 2004:95-135

 

3- Turhan N . Multipl skleroz. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İlkeler ve Uygulamalar ,Çeviri Editörü: Arasıl T, Güneş Tıp  Kitabevi, 2007:1753-1770,

 

 

02. Bölüm yazarlığı

 

1-Yavuz N.Ergonomi.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Editörler:Beyazova M, Gökçe Kutsal Y. Güneş Yayınevi,2000:955-961

 

2-Yavuz N.İş Uğraşı Tedavisi(Ergoterapi).Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Editörler:Beyazova M, Gökçe Kutsal Y. Güneş Yayınevi,2000:961-972

 

3-Yavuz N.Gövde Ortezleri.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon. Editörler:Beyazova M, Gökçe Kutsal Y. Güneş Yayınevi,2000:1013-1026

 

4-Turhan N, Bayramoğlu M.Multipl Skleroz.Tıbbi Rehabilitasyon.Editörler:Oğuz H,Dursun E, Dursun N.Nobel Tıp Kitapları,2004:649-661

 

5-Turhan N.El ve El Bileği.Temel ve Uygulanan Kinezyoloji.Editörler:Akman N, Karataş M. Haberal Eğitim Vakfı,2003:121-131

 

6-Turhan N.El ve El Fonksiyonları.Temel ve Uygulanan Kinezyoloji.Editörler:Akman N, Karataş M. Haberal Eğitim Vakfı,2003:301-308

 

 

 

IV. Ulusal Kongre, Sempozyum, Çalıştay

 

01. Davetli konuşmacı

 

1-Turhan N. İnmede prognoza etki eden klinik faktörler.Türkiye FTR Uzman Hekimler Derneği,1.Tıbbi Rehabilitasyon Sempozyumu.2-4 Kasım 2006, Ankara , Türkiye

 

2-İnme Kursu Eğiticisi: 1.Tıbbi Rehabilitasyon Sempozyumu.2-4 Kasım 2006, Ankara

 

3-Turhan N. Antikardiyolipin antikor ilişkili hastalıklar. 3. Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-19 Mayıs 2008, Antalya

 

4-Turhan N.İnme rehabilitasyonu: Nerede nasıl? . I.Nörolojik Rehabilitasyon Kongresi, 6-8 Kasım 2008  Ankara

 

5-İnme Kursu  Eğiticisi: 1. Nörolojik Rehabilitasyon Kongresi. 6-8 Kasım 2008  Ankara

 

6-Turhan N.Yaşlıda hareket sistemi sorunları ve antiaging yaklaşımlar. I. Tıbbi Antiaging Kongresi, 6-9 Kasım 2008 Antalya

 

7-Oturum başkanlığı: I. Tıbbi Antiaging Kongresi, 6-9 Kasım 2008 Antalya

 

8-Turhan N. Geriatrik hastanın değerlendirilmesi. 22.Ulusal  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  Kongresi 12-17 Haziran 2009 İstanbul

 

9- Turhan N.Geriatrik hastanın tıbbi rehabilitasyon perspektifinden değerlendirilmesi. Geriatrik Rehabilitasyon Kursu. 6-7 Kasım 2009 İzmir

 

10-Turhan N. Geriatrik rehabilitasyon prensipleri ve yaşlı hastanın değerlendirilmesi, Türk Geriatri 2010, 2-4 Nisan 2010 İzmir

 

11- Oturum başkanlığı: Alt ekstremite amputasyonlarında  protez uygulamaları ve rehabilitasyonu sempozyumu TSK Rehabilitasyon Merkezi 27-28 Mayıs 2010 Ankara

 

12- Ortez reçeteleme kursu eğitmeni, Spinal Ortezler. 23.Ulusal FTR Kongresi 11-15 Mayıs 2011 Antalya

13-Turhan N. Çok yönlü geriatrik değerlendirme nasıl olmalıdır? 23.Ulusal FTR Kongresi 11-15 Mayıs 2011 Antalya

 

14-Turhan N. Afazinin ayırıcı tanısı. Ege FTR Günleri.08 Eylül 2011 - 11 Eylül 2011 Eskişehir

 

15- Turhan N.Geriatrik hastanın değerlendirilmesi.2.Geriatrik Rehabilitasyon Kursu.15 Aralık 2011- 18 Aralık 2011 Antalya

 

16-Berksan Turhan N. Acıbadem FTR Günleri.Bilimsel bakış açısı ile egzersiz trendleri. 12 Mayıs 2018 İstanbul

 

 

 

III. Uluslararası Kongreler

 

01-Sözlü sunum

 

1- Turhan N, Atalay A.The role on adverse outcome of aging and comorbidity in stroke rehabilitation. Geriatrics 2006, International congress of elderly health.2-6 April 2006, İstanbul,Turkey

 

2-Turhan N, Başaran Ö, Haberal M. spinal cord injury after high voltage electrical injury: Case report. XIII.Congress of International Society for Burn Injuries (ISBI 2006). 24-29 Seprember 2006,Fortaleza-Ceara-Brasil

 

 

02-Poster

 

1-Dursun E,Yavuz N,Çakçı A,Arslan A,Kalkan E.Sacral cord signs of urodynamically evaluatedspinal cord injuried patients.9 th Europian Congress of Physical Medicine and Rehabilitation 1993, 01-04 June, Ghent,Belgium

 

2-Yavuz N,Dursun E,Çakçı A, Arslan A,Kalkan E.Abnormal EMG findings in hemiplegic patients and the correlation between abnormal EMG findings and shoulder subluxation and atrophy around shoulder. 9 th Europian Congress of Physical Medicine and Rehabilitation 1993, 01-04 June, Ghent,Belgium

 

3-Karataş M,Sözay S,Kılınç Ş,Bayramoğlu M,Akman A,Yavuz N.Assessment  of neurotransmission with stimulated single fiber electromyography in stroke patients. 12th Europian Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 03-07 June 2000, Antalya, Turkey

 

4-Yavuz N,Kemiksizoğlu A,Karataş M,Dilek A,Özker R.Wiskonsin gait assessment scale in hemiplegic gait analysis:A simple and available method for medical rehabilitation clinics. 12th Europian Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 03-07 June 2000, Antalya, Turkey

 

5-Yavuz N,Akınbingöl M,Kemiksizoğlu A,Özker R.Ambulation of a patient with T3 paraplegia and left brachial plexus injury:A succesful application of ARGO. 12th Europian Congress of Physical Medicine and Rehabilitation, 03-07 June 2000, Antalya, Turkey

 

6 –Turhan N, Atalay A.Hemodynamıc comorbıdıtıes and rehabılıtatıon outcome ın clınıcal subgroups of ıschemıc stroke patıents. Evidence for stroke rehabilitation –bridging into the future.26-28 April 2006,Göteborg, Sweden

 

7- Turhan N, Atalay A, Kılıç Atabek H.Does urinary incontinence on admission act as a negative predictor for stroke rehabilitation outcome and is it associated with location of intracerebral lesion? Evidence for stroke rehabilitation –bridging into the future.26-28 April 2006,Göteborg, Sweden

 

8- Turhan N, Atalay A. Predictors of rehabilitation outcome in stroke:a multidimensional prospective study. Evidence for stroke rehabilitation –bridging into the future.26-28 April 2006,Göteborg, Sweden

 

9- Turhan N, Atalay A.Significance of Post-Stroke urinary ıncontinence as a negative  predictor of  functional recovery on the basis of ageing. Geriatrics 2006, International congress of elderly health.2-6 April 2006, İstanbul,Turkey

 

10-Atalay A, Turhan N, Kılıç Atabek H.Predictors of mobility after rehabilitation of the elderly patients with hip fracture. Geriatrics 2006, International congress of elderly health. 2-6 April 2006, İstanbul,Turkey

 

11- Turhan N, Civelek GM.Apraxia as a higher cortical dysfunction in stroke.18th ,European Stroke Conference, Stockholm 26-29 May 2009

 

12- Atalay A, Civelek GM, Turhan N. The effect of complications on rehabilitation outcome in first-ever ischemic stroke. 18th European Stroke Conference, Stockholm 26–29 May 2009

 

 

Ulusal Kongreler

 

01. Sözlü sunum

 

1-Turhan N,Kılıç Atabek H,Akçay S,Atalay A.Hasta yaşı ve erken rehabilitasyonun inmeli hasta rehabilitasyonu üzerine etkisi.20.Ulusal FTR Kongresi,22-26 Haziran 2005,Bodrum

 

2-Turhan N,Kılıç Atabek H,Sarıfakıoğlu B,Atalay A.İnmeli hasta rehabilitasyonunda üriner inkontinansın rolü. 20.Ulusal FTR Kongresi,22-26 Haziran 2005,Bodrum.

 

3- Çetin N, Yalbuzdağ Ş. A, Cabioğlu T, Turhan N

Fibromiyalji sendromunda yaşam kalitesi üzerine etkili faktörler

Ulusal 3. Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-19 Mayıs 2008Antalya

 

4- Leblebici B,Turhan N, Adam M, Akman N

Başlık:Yaşlı ve genç erişkin popülasyonda fibromyalji sendromu karşılaştırılması

Ulusal 3. Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-19 Mayıs2008 Antalya

 

02. Poster

 

1- Hamamcı N,Kutsal YG, Erdoğan G,Yavuz N,Altıoklar K.Diyabetes mellitus ve hipertiroidili hastalarda eklem hareket genişliklerinin değerlendirilmesi.12.Ulusal FTR Kongresi,13-18 Kasım 1989,Antalya

 

2- Yavuz N,Çakcı A,Altıoklar K.Hemiplejide refleks sempatik distrofi sendromu.13.Ulusal FTR Kongresi,27 Ekim-2 Kasım1991,Nevşehir

 

3-Yavuz N, Dursun E,Çakcı A. Hemiplejide anormal EMG bulguları,bu bulguların omuz subluksasyonu ve omuz çevresi atrofisiyle ilişkisi, 14.Ulusal FTR Kongresi,10-15 Mayıs 1993,Kuşadası

 

4- Dursun  E, Yavuz N, ,Çakcı A, Kanal K.Ürodinamik olarak değerlendirilmiş spinal kord yaralanmalı hastalarda sakral kord işaretleri. , 14.Ulusal FTR Kongresi,10-15 Mayıs 1993,Kuşadası

 

5- Süzer AE,Dursun E,Yavuz N,Oğuztürk Ö.Serebrovasküler olay sonucu hemipleji gelişmiş hastaların günlük yaşam aktiviteleri ve somatosensoriyel uyarılmış potansiyeller arasındaki ilişki. 14.Ulusal FTR Kongresi,10-15 Mayıs 1993,Kuşadası

 

6- Çelik C,Yavuz N,Çakcı A.Kafa travmalı hastaların rehabilitasyonunun Disability Rating Scale(DRS) ile değerlendirilmesi. 14.Ulusal FTR Kongresi,10-15 Mayıs 1993,Kuşadası

 

7- Yavuz N,Çakmakçı E,Akyüz M,Okçu M.Hemiplejik elde becerinin duyu ve motor fonksiyonla ilişkisi.15.Ulusal FTR Kongresi,27-31 Mayıs 1995,İstanbul

 

8- Tezcan B,Yavuz N,Karagöz A,Okçu M.Geriatrik hemiplejiklerde serum albumin düzeyinin rehabilitasyon potansiyeli üzerine etkisi. 15.Ulusal FTR Kongresi,27-31 Mayıs 1995,İstanbul

 

9- Çelik C,Yavuz N,Karagöz A,Okçu M.Çocukluk çağı kafa travmaları:Retrospektif bir çalışma. 15.Ulusal FTR Kongresi,27-31 Mayıs 1995,İstanbul

 

10-Çelik C,Yavuz N,Çakcı A,Okçu M.Ciddi kafa travmalı hastaların rehabilitasyon dönemindeki fonksiyonel düzeyleri. 15.Ulusal FTR Kongresi,27-31 Mayıs 1995,İstanbul

 

11- Tezcan B,Yavuz N,Okçu M.Hemiplejide ağrılı omuz:Supraskapuler sinir blokajı ileperiartiküler enjeksiyonun karşılaştırılması. 15.Ulusal FTR Kongresi,27-31 Mayıs 1995,İstanbul

 

12- Erginay T,Yavuz N.Serebrovasküler olaylarda depresyon. 15.Ulusal FTR Kongresi,27-31 Mayıs 1995,İstanbul

 

13- Akyüz M,Güler F,Yavuz N,OkçuM.Meralji parestetikada elektrofizyolojik tanı. 15.Ulusal FTR Kongresi,27-31 Mayıs 1995,İstanbul

 

14- Yavuz N,Tezyürek M,Çelik C,Okçu M.Çocukluk çağı spinal kord yaralanmaları:Retrospektif bir çalışma. 15.Ulusal FTR Kongresi,27-31 Mayıs 1995,İstanbul

 

15- Yavuz N, Kaya AZ, Kasap A,Çakçı A.Saf duysal inme:bir olgu.16. Ulusal FTR Kongresi,15-18 Mayıs 1997,Ankara

 

16-Levendoğlu F, Sözay M, Karataş M,Kılınç M,Bayramoğlu M,Yavuz N,Akman N.Birinci motor nöron zedelenmesinin elektrofizyolojik incelenmesi.17.Ulusal FTR Kongresi,16-21 Mayıs 1999,Antalya

 

17-Bayramoğlu M,Kılnç Ş, Akman N,Yavuz N,Özker R.Kronik bel ağrılı hastalarda bel kaslarının izokinetik incelenmesi. 17.Ulusal FTR Kongresi,16-21 Mayıs 1999,Antalya

 

18-Ak G,Akman N, Güngen Y, Kılınç Ş, Yavuz N,Özker R.Spinal kord yaralanmalı erkek hastalarda farklı aralıklı kateterizasyon yöntemlerinin karşılaştırılması. 17.Ulusal FTR Kongresi,16-21 Mayıs 1999,Antalya

 

19-Kaya AZ, Yavuz N, Akyüz M, Ordu N, Çakçı A.Bası yaralarının konservatif tedavisinde hidrojel yara örtüsü ile standart pansumanın karşılaştırılması. 17.Ulusal FTR Kongresi,16-21 ayıs 1999,Antalya

 

20-Karataş M,Dağdelen M, Leblebici B, Yavuz N,Sözay S, Kılınç Ş, Akman N.İnmeli hastalarda hemineglect sıklığı ve rehabilitasyon sonuçlarına etkisi. 17.Ulusal FTR Kongresi,16-21 Mayıs 1999,Antalya

 

21-Karataş M,Dilek A,Erkan H, Yavuz N, Kılınç Ş, Sözay S, Akman N.Atrial fibrilasyon ve inme rehabilitasyonu. 17.Ulusal FTR Kongresi,16-21 Mayıs 1999,Antalya

 

22-Yavuz N, Karataş M, Kılınç Ş, Bayramoğlu M,Özker R.Kronik renal yetmezliği olan hastalarda fonksiyonel ve demogratif korelasyonlar. 17.Ulusal FTR Kongresi,16-21 Mayıs 1999,Antalya

 

23-Yavuz N, Karataş M,Akman N,Bayramoğlu M,Özker R.Antispastisite splintleri ne kadar etkili?Dört olgu sunumu. 17.Ulusal FTR Kongresi,16-21 Mayıs 1999,Antalya

 

24-Bayramoğlu M, Akınbingöl M, Dilek A, Çetin N, Turhan N, El bileği spastisitesinde antispastisite splinti kullanımı. 18.Ulusal FTR Kongresi,12-17 Mayıs 2001,Antalya

 

25-Mert I, Toprak R, Turhan N, Özker R. Rehabilitasyon kliniğinde görülen tromboembolik olaylar. 18.Ulusal FTR Kongresi,12-17 Mayıs 2001,Antalya

 

26-Akınbingöl M, Kemiksizoğlu A, Leblebici B, Turhan N, Toprak R, Karataş M.Spinal kord yaralanması olan hastaların sistometrik değerlendirilmesi. 18.Ulusal FTR Kongresi, 12-17 Mayıs 2001,Antalya

 

27-Dilek N, Çetin N, Bayramoğlu M,Ayaş Ş, Sözay S, Turhan N,Karataş M.Lumbal disk hernili hastalarda semptom ve bulguların radyolojik verilerle ilşkisi.19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

28-Dilek A, Çetin N, Bayramoğlu N, Turhan N, Karataş M,Sözay S.Bel ağrılı198 olguda klinik ve radyolojik özellikler. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

 

29--Dilek A,Lakadamyalı H,Dinçer L,Çetin N,Turhan N,Karataş  M,Akman N.Hemodiyaliz hastalarında ellerde eroziv azotemik osteoartropati. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

30-Dilek A,Erkan H,Çetin N,Bayramoğlu M,Turhan N,Akman N.Postmenapozal kadın hastalarda kemik mineral yoğunluğu ve osteoartrit ilişkisi. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

31-Mert I, Turhan N,Selçuk S.Spinal kord yaralanmalı hastalarda ağrının karekteri ve şiddeti ile lokalizasyonu arasındaki ilişkiler. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

32-Mert I,Turhan N,Bayramoğlu M, Dişlek A.Kronik hemiplejide kuadriseps kas gücünün ambulasyon üzerine etkisi. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

33-Selçuk S,Turhan N,Mert I.Dejeneratif eklem hastalığı,fibromyalji ve mekanik ağrı nedeniyle tedavi edilen hastalarda ağrının yaygınlığı,şiddeti ve lokalizasyonları açısından karşılaştırılması. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

34-Turhan N, Selçuk S, Mert I.Ağrı yakınması nedeniyle yatarak tedavi olan hastalarda ağrı algılaması,aktivite düzeyi ve psikolojik durum arasındaki korelasyonlar. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

35-Turhan N, Mert I, Selçuk S.Spinal kord yaralanmalı hastalarda ağrı ve psikolojik parametreler arasındaki korelasyonlar. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

36-Turhan N, Mert I, Selçuk S,Alaca R,Özmen İ.Spinal kord yaralanmalı hastalarda depresyon ile günlük yaşamaktiviteleri ve yaşam kalitesi arasındaki korelasyonlar. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

37-Turhan N Saraçgil N,Öztop P.Yaşlı hemiplejik hastalarda beslenme bozukluklarının fonksiyonel durum üzerine etkisi. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

38-Dilek A,Durusoy N,Çetin N,Karataş M,Turhan N,Akman N.Ellerde nodüler osteoartrit ve onikoliz:Olgu sunumu. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

39-Akınbingöl M,Turhan N,Karataş M.Hemiplejik hastalarda üst ekstremite duyu bozukluğunun fonksiyonlar üzerine etkisi ve duyu eğitim programının yararları. 19.Ulusal FTR Kongresi, 04-08 Ekim 2003,Antalya

 

40-Yemişçi O,Turhan N,Çakar B,Ağıldere M. ‘Tethered kord’:Bir olgu sunumu. 20.Ulusal FTR Kongresi,22-26 Haziran 2005,Bodrum

 

41-Turhan N,Kılıç Atabek H,Akçay S,Atalay A.Kortikal ve subkortikal yerleşimli serebrovasküler olaylarda konuşma bozukluklarının ve üriner inkontinansın dağılımı. 20.Ulusal FTR Kongresi,22-26 Haziran 2005,Bodrum

 

42-Turhan N,Kılıç Atabek H,Sarıfakıoğlu B,Atalay A.Serebrovasküler olay etyolojisi ve lokalizasyonunun fonksiyonel düzey ve kazancın üzerine etkisi. 20.Ulusal FTR Kongresi,22-26 Haziran 2005,Bodrum

 

43- Mumcu G,YoldaşA, Kuşvuran A, Yıldız Z, Turhan N, Akman A

: Persistan palindromik romatizma

Ulusal 3. Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-19 Mayıs 2008Antalya

 

44- Mumcu G, Ustaömr K, Yıldız Z,Kuşvuran A, Turhan N, Akman N

:Motor nöron hastalığı ve osteoartrit birlikteliği

Ulusal 3. Romatizmal Hastalıklar Kongresi, 14-19 Mayıs 2008Antalya

 

 

VI. Dersler:

 

Tıp Fakültesi: Dönem 3 FTR dersleri,

Dönem 4 : FTR staj dersleri

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu:

Dönem 5 Dahili Tıp Bilimleri

Dönem 6 Cerrahi Tıp Bilimleri dersleri,

 

Asistan eğitim vizitleri

Asistan Dersleri

 

 

VII. İdari Görevler:

 

Başkent Üniversitesi.Yapracık Geriatrik Rehabilitasyon Merkezi Başhekimliği ( 10 yıl)

 

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı ( 8 yıl)

 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD Eğitim koordinatörlüğü (Son 2 yıl)

 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ABD başkan yardımcılığı (Son 6 yıl)