Notice: Undefined index: logo in /home/u9775352/mediviatipmerkezi.com.tr/header.php on line 146

Notice: Undefined index: logo_yol in /home/u9775352/mediviatipmerkezi.com.tr/header.php on line 147
VİZYON & MİSYON
VİZYON & MİSYON

VİZYON & MİSYON

Misyon & Vizyon

Medivia Tıp Merkezi olarak misyonumuz; hasta memnuniyetini her zaman en yüksekte tutmak ve hastalarımızın sosyal, psikolojik ve fiziksel açıdan daima iyilik halinde olmaları için bağlılıkla çalışmaktır.

Medivia Tıp Merkezi olarak vizyonumuz; insan odaklı ve kaliteli hizmet anlayışı ile hem yurt içinde hem de yurt dışında tercih edilen bir sağlık kuruluşu olmaktır.

Kalite Politikaları

 • Hastanemizde, “Ayaktan, yatarak teşhis ve tedavi sunumu” hizmetlerinde ulusal, uluslararası standartlar ve yasal düzenlemelere uygun olarak en iyi tanı ve tedavi hizmetini; ekonomik koşullarda, kaliteden ödün vermeden, tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik ilkelerini esas alarak sürdürmek
 • Hastalarımızın, yaşam kalitesini yükselterek hasta güvenliğini ve memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmak
 • Çalışanlarımızın eğitimlerle sürekli gelişimini desteklemek, bilgi ve becerilerini arttırarak nitelikli, özverili sağlık çalışanı olmalarını sağlamak
 • Ulusal, uluslararası standartlar ve yasal düzenlemelere uygun olarak oluşturulan Kalite Yönetim Sistemini uygulamak, çalışanların da tam katılımını sağlayarak sürekli iyileştirmek temel politikamızdır.

Taahhütler

 • Kurumsal yönetim sistemimizin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi taahhüdünü içeren ve aynı zamanda hedeflerimizin oluşumuna ve gözden geçirilmesine rehber niteliğindeki kalite politikamız oluşturulmuş olup bu politikaya bağlı kalınacağını,
 • Yönetim Sistemimizin ve süreçlerinin oluşturulmasını, uygulama alanının tanımlanmasını, uygulanmasını ve geliştirilmesini,
 • Kuruluşun tüm alanlarında, yönetim sistemi politikasının ve hedeflerinin anlaşılmasını, uygulanmasını ve sürekliliğinin sağlanacağını,
 • Tüm süreçlere yaklaşımda risk temelli düşüncenin de esas alınmasını, amaçlanan sonuçların güvence altına alınmasını,
 • İyileştirme çalışmalarında hastaların ve çalışanların katılımının sağlanmasını,
 • Eğitim, öğrenme, iyileştirme faaliyetlerine ve kuruluşumuzun altyapı faaliyetlerine kaynak sağlanmasını,
 • Kalite yönetim sistemi ve kurumsal amaçlar doğrultusunda uygun personelin istihdam edilmesi, sistemin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin bu konuda yönlendirilmesi ve yöneticilerin liderlik konusunda desteklenmesini,
 • Hasta gereksinim ve beklentilerinin saptanması, hizmet sunumunda beklentinin üzerine çıkılmasını,
 • Kalite Yönetim Sistemi ve bu sistemlerin gerektirdiği yasal ve diğer ilgili tarafların şartlarını uygulayacağını,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliğini,
 • Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşumuzun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alınmasını,
 • Tüm bu konularda üst yönetime erişilebilir olunmasını taahhüt eder.